Leuven, 25 mei 2016

Beste CLB-directie
Beste coördinator Standaard Vaccinaties
Beste VWVJ-lid en sympathisant

BETREFT: Vaccinatiekorf voor 2016-2017 ongewijzigd.

Het agentschap Zorg en Gezondheid voorziet voor volgend schooljaar geen veranderingen in de samenstelling van de vaccinatiekorf.

Goed nieuws dus voor de informatie- en toestemmingsbrieven! In de geactualiseerde versie is enkel het geboortejaar voor de kinderen in het buitengewoon onderwijs aangepast.

Voor wie nu reeds de formulieren voor 2016-2017 wil laten printen/drukken:

  • Info- en toestemmingsbrief DiTePerPolio 2016-2017
  • Info- en toestemmingsbrief MBR (MMRVAX-Pro°) 2016-2017
  • Info- en toestemmingsbrief HPV (Cervarix°) 2016-2017
  • Info- en toestemmingsbrief diTeper (Boostrix°) 2016-2017

De bevestigingsbrieven mogen ongewijzigd blijven.

(Opgelet: de info- en toestemmingsbrieven 2015-2016 blijven nog tot ongeveer half juni op de website voor gebruik dit schooljaar. Vanaf dan zullen ze vervangen worden door bovenstaande brieven van 2016-2017.)

Met vriendelijke groet,

Anouk Vanlander
wetenschappelijk medewerker VWVJ

 

BIJLAGEN: info- en toestemmingsbrieven 2016-2017

  • DiTePerPolio

info_en_toestemmingsformulier_dtp-ipv_update_mei_2016_2.docx

  • MBR (MMRVAX-Pro°

info_en_toestemmingsformulier_mbr_mmrvaxpro_update_mei_2016_1.docx

  • HPV (Cervarix°)

info_en_toestemmingsformulier_hpv_cervarix_update_mei_2016.docx

  • diTeper (Boostrix°)

info_en_toestemmingsformulier_dtpa_boostrix_update_mei_2016.docx

Share this