Leuven, 15 juni 2018

Beste CLB-directie
Beste coördinator standaard visus
Beste CLB-verpleegkundige en CLB-arts
Beste VWVJ-lid of sympathisant
 

Vanaf 1 september 2018 is het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding van kracht. Om de uitrol ervan in de praktijk te ondersteunen, worden alle standaarden onder de loep genomen en de beslisbomen in een nieuw jasje gestoken zodat ze perfect passen bij de nieuwe cadans van de systematische contacten. Deze documenten zullen klaar zijn tegen de start van het schooljaar 2018-19.

In afwachting ervan vindt u in de nieuwsbrief in bijlage alvast de relevante informatie voor de toepassing van de standaard visus samengevat.

Bovendien vindt u in dit bericht ook informatie m.b.t.:

  • De nieuwe oogscreening bij Kind en Gezin
  • Aanpassingen bij het luik visus in LARS
  • De nieuwe versie van TNO-test (zonder plaat 7)

 
Met vriendelijke groeten,
Cécile Guérin
Anouk Vanlander
Wetenschappelijk medewerkers VWVJ

BIJLAGE: Nieuwsbericht Visus 11: Standaard Visus 2018-2019

2018_06_nieuwsbrief_visus_en_nieuwe_bvr-finaal.pdf

Share this