Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

Betreft: Aangepaste brief voor hoog-risico contacten – RAG-advies mondmasker - vaccinatie tegen COVID-19 – enkele veelgestelde vragen

 

Brieven voor hoog- en laag-risico contacten

Het CLB zal de PCR-testen voor asymptomatische leerlingen die op school een hoog-risico contact hadden met een persoon met corona voorschrijven, sommigen doen het al. Op die manier wordt een activatiecode gegenereerd zodat de (ouder van) de leerling een afspraak kan maken voor een test in een testcentrum in de buurt. Is het resultaat van die test positief, dan dient (de ouder van) de leerling contact op te nemen met de huisarts voor advies over de isolatie van de leerling en over de quarantaine van de gezinsleden.

Liet de leerling zich vóór dag 7 omwille van symptomen testen (activatiecode via de huisarts) en was het resultaat negatief, dan blijft hij in quarantaine. Kiest hij om zich niet opnieuw te laten testen, dan duurt de quarantaine 10 dagen. Kiest hij om zich wel te laten testen op dag 7 na het laatste risicovol contact, dan stopt de quarantaine van zodra het negatief testresultaat gekend is en ten laatste na 10 dagen.

De brief voor hoog-risico contacten met enkele tekstuele aanpassingen (zonder impact op de inhoud) en met de bijkomende duiding over bovenstaande is op onze website te raadplegen. In de aangepaste brief zijn de bijkomende passages voor jullie informatie in het groen gearceerd. De arcering mag vanzelfsprekend verwijderd worden.

De kleine tekstuele aanpassingen werden ook aangebracht in de brief voor kleuters na een hoog-risico contact en voor laag-risico contacten. Ze zijn beide ook op de website te vinden.

 

Vertaalde brieven

De brieven voor hoog-en laag-risico contacten werden dankzij het Agentschap Integratie en Inburgering in 14 verschillende talen vertaald. De verschillende versies worden nog even gecontroleerd. De vertaalde brieven die op onze website te raadplegen zijn, kunnen momenteel nog niet gebruikt worden. Van zodra de controle gebeurd is, zal dit op de website te lezen zijn.

Let op: de passage waarin vermeld wordt dat een activatiecode via SMS wordt verstuurd om een afspraak te kunnen maken, is momenteel enkel aanwezig in de Nederlandstalige brief.

 

Classificatie van contact tussen leerkracht en leerling in de lagere school

Recent verscheen een RAG-advies over de transmissie van SARS-COV-2 in kinderen in de lagere school op de website van Sciensano.

Hierin wordt vermeld dat de bestaande definitie van hoog-risico contacten wordt behouden. Gezien er een misverstand bestond over de classificatie van een nauw contact tussen een volwassen indexgeval en een leerling, werd dit concreet toegelicht in het RAG-advies. Een continue blootstelling van > 15 minuten bij <1,5 m tussen een volwassene en een leerling moet vermeden worden.

Stel dat het toch plaatsvindt, dan wordt het contact, in tegenstelling tot wat eerder in onze richtlijn stond, als hoog-risico contact beschouwd zelfs als de leerkracht een mondmasker droeg. De richtlijn waarbij een nauw contact als laag-risico contact geclassificeerd wordt, geldt enkel als beide een mondmasker dragen.

Dit werd aangepast in onze richtlijn en in het document ‘Contactonderzoek, stap voor stap’.

 

Info over vaccinatie

Er verschijnt al heel wat in de media over de vaccinatie tegen COVID-19. Op zoek naar een betrouwbare bron? Neem dan een kijkje in de factchecks op https://www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/vaccinatie waarin Gezondheid en Wetenschap samen met het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties van de Universiteit Antwerpen de berichtgeving in de (sociale) media over vaccinaties duiden.

Vanaf wanneer zal er gevaccineerd worden? Zal iedereen gevaccineerd kunnen worden? De antwoorden van het Agentschap Zorg en Gezondheid op deze en andere vragen, kan je vinden via https://www.laatjevaccineren.be/ . Een bredere communicatie over vaccinaties wordt voorbereid en zal starten van zodra er zekerheid bestaat over meer informatie.

 

Wat betekent een PCR-test met een ‘zwak positief’ resultaat voor het contactonderzoek?

Is de persoon getest omwille van symptomen of van een hoog-risico contact, dan wordt dit resultaat als positief beschouwd. De geteste persoon gaat in isolatie en er wordt contactonderzoek rond de index gestart.

Werd getest in het kader van een routine screening (bij een persoon zonder symptomen en zonder hoog-risico contact), dan kan een bijkomende bepaling van de antilichamen via een bloedonderzoek helpen om te oordelen of het om een oude infectie gaat.

Wat betekent dit nu voor het contactonderzoek? Meteen nadat het testresultaat van de PCR-test is gekend, gaat de geteste persoon in isolatie en gaan zijn hoog-risico contacten in quarantaine. Als de klinisch bioloog en de behandelende arts op basis van de aanwezigheid van antilichamen in het bloed besluiten dat het om een oude infectie gaat, dan stoppen de isolatie van de index en de quarantaine van de hoog-risico contacten van zodra het resultaat van het bloedonderzoek gekend is.

 

Is de PCR-test voor hoog-risico contacten verplicht?

Neen, de test is niet verplicht. Als het contact kiest om zich niet te laten testen, dan duurt de quarantaine steeds 10 dagen.

 

Aantal dagen quarantaine? Aantal dagen isolatie?       

Domus Medica heeft opnieuw overzichtelijke schemata gemaakt om het aantal dagen quarantaine en isolatie te helpen tellen volgens de huidige richtlijnen. Zie https://www.domusmedica.be/sites/default/files/bijlagen/Steekkaart%20COVID%20-%20huisarts%20-%20Schemas%2026-11-2020.pdf

 

Alvast bedankt voor de betrokken vragen en suggesties. Samen zijn we sterker!

Hartelijke groeten,

Anouk Vanlander

Share this