In een persbericht van 4 mei 2021 kondigt de Hoge Gezondheidsraad haar aanvullend advies over ADHD aan.

Over ADHD werden reeds twee adviezen van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) uitgebracht, één over de veiligheid en nevenwerkingen van stimulantia (2011) en een tweede over good clinical practice in de herkenning, diagnose en behandeling van ADHD (2013).

Naar aanleiding van een adviesaanvraag vanuit de FOD Volksgezondheid heeft de HGR nu zijn aanbevelingen voor interventies geactualiseerd en ook uitgebreid tot volwassenen.

Dit huidige advies - HGR 9547 'Medicamenteuze en niet-medicamenteuze aanpak van ADHD​' - biedt richtsnoeren voor beleidsmakers in de volksgezondheid voor de medicamenteuze en niet-medicamenteuze aanpak van ADHD bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Share this