Beste CLB-directie
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste VWVJ-lid en/of JGZ-sympathisant

 

Betreft: Update Varicella toegevoegd aan Draaiboek infectieziektebestrijding CLB (2023)

De richtlijn varicella is geactualiseerd en is inhoudelijk grondig gewijzigd.

Tot op heden werd gevraagd kinderen van school te weren tot alle letsels van varicella volledig zijn ingedroogd. Aan scholen werd gevraagd een melding van windpokken steeds te melden aan CLB.

Omdat:

  • de kinderen al besmettelijk zijn nog voor de letseltjes verschijnen
  • het risico op complicaties en hospitalisatie bij schoolgaande kinderen lager is dan bij de jonge kinderen (<2 jaar)
  • 80% van de 5-jarigen antistoffen heeft en het beleid van wering dus weinig bescherming biedt
  • er in België geen systematische vaccinatie tegen varicella wordt aanbevolen en immuniteit enkel via natuurlijke weg kan verkregen worden

wordt het weren van schoolgaande kinderen met varicella verlaten. Indien zij zich niet ziek voelen mogen ze naar school komen.

Praktisch:

  • Ouders worden wel nog gevraagd om varicella bij hun kind steeds te melden aan de school.
  • De school bezorgt aan alle ouders van de betreffende klas de brief ‘Windpokken in de klas’. Dit is belangrijk opdat kinderen met een onderliggende aandoening en een verhoogd risico op complicaties de behandelende arts kunnen contacteren. Vaccinatie kan aangewezen zijn.
  • De school moet varicella NIET melden aan het CLB.
  • De school brengt wel de arbeidsgeneeskundige dienst op de hoogte in het kader van opvolging van zwanger personeel.
     

Het overzicht van de te melden infectieziekten aan het CLB door de scholen is overeenkomstig bijgestuurd. In het document ‘Maatregelen te nemen door scholen in kader van voorkomen infectieziekten’ zijn alle te melden infectieziekten en alle maatregelen opgelijst. Merk hierbij op dat ouders varicella bij hun kind wel nog aan de school moeten blijven melden en scholen dit best in het schoolreglement opnemen.
 

Deze wijziging wordt via Klasse rechtstreeks aan de scholen gecommuniceerd. Gelieve ook vanuit het CLB aan jullie scholen te communiceren aan de hand van volgende documenten:

 

Ben je coördinator infectieziekten binnen je CLB? Deel zeker deze informatie met je CLB-collega's 

 

Met vriendelijke groeten,

Heidi Castryck

 

Share this