Gezonde Mond (of: het Vlaams Instituut Mondgezondheid) is de partnerorganisatie van de Vlaamse overheid voor preventieve mondzorg bij risicogroepen.

Gezonde Mond richt zich met haar initiatieven, via intermediairs en partnerorganisaties, tot de algemene bevolking met een focus op 4 specifieke doelgroepen:

  • Jongeren
  • Ouderen
  • Personen in kansarmoede
  • Personen met een beperking

Gezonde Mond wordt gedragen vanuit de beroepsverenigingen (tandartsen, mondhygiënisten) enerzijds en universiteiten en hogescholen anderzijds. Ze staat garant voor wetenschappelijk onderbouwde informatie, aanbevelingen en methodieken die mondzorg gemakkelijker maken bij de beschreven doelgroepen.

Als 'intermediair' is het voor JGZ-werkers zeker de moeite te grasduinen in het aanbod op de site.