Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 


De regel waarbij de duur van de quarantaine voor kinderen jonger dan 12 jaar gekoppeld werd aan de vaccinatiestatus van de volwassene(n), heeft voor verwarring gezorgd en was moeilijk uitvoerbaar. Daarom heeft de Interministeriële Conferentie (IMC) samen met de Ministers van Onderwijs op 14 januari beslist om de regelgeving opnieuw te vereenvoudigen.

Voortaan worden alle -12 jarige kinderen bij een HRC binnen het gezin beschouwd worden als niet-gevaccineerde hoog-risicocontacten. Ze gaan 10 dagen in quarantaine (in te korten mits dagelijkse negatieve zelftesten vanaf dag 7), tenzij ze beschikken over een herstelcertificaat.

Na deze quarantaineperiode worden gedurende een periode van 10 dagen voorzorgsmaatregelen gerespecteerd, zoals mondmaskerdracht (vanaf 6 jaar), afstand bewaken waar mogelijk, vermijden van contact met kwetsbare personen, en dergelijke meer.

 

 

Er wordt gevraagd om COVID-19 cluster in scholen niet meer te melden via het webformulier dat eerder ontwikkeld werd. Voortaan kan het Team Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid clusters in scholen via het scholendashboard volgen.

 

Deze aanpassingen werden ook aangebracht in de richtlijn die beschikbaar is op onze website.

 

Hartelijke groeten,

Anouk Vanlander

Share this