De VDKA verenigt de 8 Vlaamse diabetescentra voor kinderen en adolescenten die een conventie afsloten met het RIZIV.

Een (brochure en) poster "Herken diabetes, ook bij kinderen!" (november 2009) vestigen de aandacht op vier alarmsignalen die op diabetes kunnen wijzen:

  • veel plassen
  • veel drinken
  • vermoeidheid
  • vermagering.
     

Deze werden verdeeld bij huisartsen, CLB-artsen, kinderartsen, apothekers, scholen, ziekenfondsen en ziekenhuizen. Hiermee wil men zorgverleners en leraars meer bewust maken van het feit dat diabetes ook bij kinderen kan voorkomen en dat de diagnose ervan een urgentie is.

In Parma (ItaliĆ«) slaagde een analoge campagne er namelijk in het aantal nieuwe diabetici die zich presenteerden via de urgentie "diabetische ketoacidose" terug te dringen.

Je vindt er ook  een 'invulfiche school en omgeving'. Dit is een fiche die voor het individuele kind wordt ingevuld (door de behandelende equipe) en een leidraad geeft aan de begeleiders op school in geval van:

  • tekenen van hypoglycemie
  • hyperglycemie
  • sporten
  • meerdaagse uitstappen