Wie is wie

De VWVJ is een vereniging van leden. Een raad van bestuur wordt gekozen uit haar leden. Op haar beurt stelt de raad van bestuur medewerkers aan voor de logistieke en wetenschappelijke uitbouw van haar werking.

De leden

Dit zijn veldwerkers, experten en/of studenten in de jeugdgezondheidszorg. Met hun lidmaatschap betuigen ze  hun bekommernis voor  een kwalitatief sterke JGZ.

De raad van bestuur

De raad is gekozen uit de leden.

Deze taken nemen zij ter harte:

  • uitstippelen prioriteiten voor de werking van de vereniging
    (aangevuurd door de nood vanuit maatschappelijke veranderingen, vragen van JGZ-werkers, de overheid of vanuit de expertise binnen de vereniging)
  • werven en gepast aanwenden van werkingsmiddelen
  • vertegenwoordiging in lokale, Vlaamse, nationale en internationale fora
  • JGZ-relevante netwerking

Deze leden nemen het bestuur waar: Hedwig Hellemans (voorzitter), Corinne Vandermeulen (wetenschappelijk adviseur), Belkacem Aggoune (ondervoorzitter), Rita Eggermont (secretaris), Moeni Gabriël, Ann Popelier, Trees Schaumont, Fabienne Theuwissen, Veronique Theys (penningmeester), Inge Van Trimpont (ondervoorzitter), Saskia Van Dyck

De medewerkers

De medewerkers van de VWVJ staan in voor de dagelijkse werking. Elke medewerker heeft haar expertise en draagt bij tot de realisatie van de opdrachten. Met vaste regelmaat overleggen ze. Op die manier is ieder op de hoogte van gemaakte vorderingen en kunnen er onderzoeksvragen en strategieën worden besproken.

  Els Herbots, stafmedewerker.

Els is verantwoordelijk voor de administratie en de organisatorische werking van de VWVJ. Je kan bij haar terecht met vragen over je lidmaatschap, inschrijvingen voor het vormingsaanbod en algemene vragen over onze organisatie. 

  Katelijne Van Hoeck, wetenschappelijk medewerker.

Katelijne beantwoordt vragen over de Standaarden Groei en Pubertaire ontwikkeling, Gewicht en Gehoor. Zij volgt de maatschappelijke ontwikkelingen en overheidsinitiatieven op die bijdragen tot een kwaliteitsvolle jeugdgezondheidszorg.

  Cécile Guérin, wetenschappelijk medewerker.

Cécile ontwikkelde de Standaarden Visus en Gehoor. Ze is een kei in epidemiologisch onderzoek en is het eerste aanspreekpunt voor de Vlaamse overheid bij vragen over de effectiviteit van de standaarden en richtlijnen toegepast in de CLB.

  Anouk Vanlander, wetenschappelijk medewerker.

Anouk onderhoudt de Standaard Vaccinaties en het Draaiboek Infectieziekten en is de link met wetenschappers in dit vakgebied en de betrokken overheidsdiensten. Ze coördineert actueel het Vlaamse valideringsonderzoek van de in Nederland ontwikkelde tool 'Gezond Leven, Check het Even'.

  Fabienne De Boeck, wetenschappelijk medewerker.

Fabienne volgt de neurowetenschap op het vlak van de ontwikkeling van kinderen en jongeren, in het bijzonder het verwerven van de executieve functies. Haar bijzondere expertise betreft de ontwikkeling van kinderen met cerebral palsy. Via wetenschappelijke literatuur, eigen projecten en netwerking onderzoekt Fabienne wat de neurowetenschap kan bijdragen aan de jeugdgezondheidszorg.

  Ann Keymeulen, wetenschappelijk medewerker.

Ann ondersteunde de uitrol van de standaard gehoor in de CLB en werkte samen met de partnerorganisatie eetexpert.be aan een update van de Standaard Gewicht. Momenteel coördineert Ann de valideringsstudie 'Project SPARK-36'. Ann verzorgt de facebookpagina van de VWVJ.

  Monica Bulcke, wetenschappelijk medewerker

Monica ontwikkelde samen met een werkgroep verpleegkundigen, het profiel van de jeugdverpleegkundige. Dit profiel geeft de jeugdverpleegkundige een eigen identiteit. Dankzij een breed netwerk, literatuuronderzoeken en tal van andere initiatieven bouwt ze mee aan de versterking van deze identiteit en het professioneel verpleegkundig leiderschap.

  Ann Devriendt, wetenschappelijk medewerker.

Ann is webmaster van de VWVJ. Met haar vlotte pen voert ze de eindredactie van de nieuwsbrieven. Ze houdt het overzicht en bewaakt de logische opbouw van de website. Ze voegt relevante informatie en interessante links toe aan de richtlijnen en materialen op de website. Anns expertise is ook ingezet bij de 'vervlaamsing' van 'Gezond Leven, Check het Even'.

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht