Wat doet de VWVJ?

jgz-algemeen

De VWVJ ondersteunt JGZ-professionals en adviseert de Vlaamse overheid i.k.v. de jeugdgezondheidszorg.

Voor JGZ-professionals

De VWVJ ontwikkelt wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en reikt kaders aan voor een kwaliteitsvolle uitvoering van jeugdgezondheidszorg (JGZ). Ze zijn bedoeld als ruggensteun voor JGZ-werkers in hun dagelijkse praktijk. Ook de vormingen voor JGZ-professionals zijn hierop gericht.

De VWVJ draagt bij aan de opleiding van de studenten JGZ.

Via de website en nieuwsbrieven wordt JGZ-relevante info en expertise verspreid ten behoeve van JGZ-geïnteresseerden.

Onderzoeksprojecten relevant voor de JGZ worden opgezet of mee gedragen door de VWVJ.

Door haar ledendag, intervisies e.a. uitwissellingsfora wil de VWVJ ook de uitwisseling van ervaring en kennis
tussen JGZ-professionals bevorderen.

De VWVJ zet zich in voor processen van visieontwikkeling over JGZ.
Via werkgroepen of focusgroepen wordt de input van JGZ-werkers gevaloriseerd.

Voor de Vlaamse overheid

Voor de Vlaamse overheid worden adviezen en rapporten m.b.t. JGZ aangeleverd.

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.