Wat is 'aandacht'?

 Everyone knows what attention is - William James. Of niet?


Enkele historische concepten onderstrepen het belang van aandacht

 1. W. James (1890): uiting van keuzes; focalisatie en concentratie op de alternatieven
 2. M. Posner (1971): attentie oriënteert ons naar de essentie van een opdracht
 3. B. Baars en N. Gage (2010): attentie bevordert perceptie, cognitie en leren en verhoogt aldus de psychische efficiëntie; aldus ligt ze aan de basis van verandering, leren en kwaliteitsvol leven
 4. O. Devinsky en M. d’Esposito: aandacht legt de basis voor hogere, neurocognitieve activiteiten en zorgt ervoor dat ons gedrag doelgericht is

  Ontleend aan de presentatie van prof. Thiery, Symposium 'Focus op aandacht', maart 2015
   

  Aandacht is een basisvoorwaarde om te ontwikkelen, te leren en te participeren.

   

Recente concepten verwijzen naar deelaspecten van de aandacht en hun (neuronale) verwevenheid

 1. M. Mesulam, W. Schneider en G. Schiffrin, E. Thiery: meerdere netwerken in het brein (van hersenstam tot prefrontaal) verzorgen de verschillende aspecten van aandacht
 2. A. Rietman: 'aandacht in de klas' kunnen we kaderen in het concept 'werkhouding'. Voor een goede werkhouding zijn een goede gezondheid, alert zijn, gemotiveerd zijn en aandacht nodig. Deze aspecten correleren met neurologische entiteiten: het autonoom zenuwstelsel (lichamelijke toestand), de hersenstam (alertheid), het limbisch systeem (motivatie) en de (frontale) cortex (aandacht). Entiteiten die onderling interageren.
   


  Aandacht bestaat uit verschillende deelaspecten met elk hun neurologisch substraat, netwerken in het brein die onderling interageren.
     Meer informatie over deze recente concepten?
  Zie presentaties van prof. Thiery en A. Rietman, Symposium 'Focus op aandacht', maart 2015

  Voor meer informatie i.v.m. het concept werkhouding, verwijzen we naar het boek van Andre Rietman, 'Werken met Aandacht: Neuropsychologische benadering van de werkhouding.'

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.