SPARK-36 studie

Momenteel loopt een onderzoek naar de haalbaarheid en de effecten van de SPARK 36 als gestructureerde gespreksleidraad voor het kleuterconsult.

De ‘SPARK’ staat voor ‘Signaleren van Problemen en Analyseren van Risico bij (opvoeden en ontwikkeling van) Kinderen’ en heeft als doel de zorgbehoeften van ouder(s) van het jonge kind in kaart te brengen om vroegsignalering van opvoed- en ontwikkelingsproblemen mogelijk te maken.

Met de haalbaarheidsstudie willen we onderzoeken of de ‘SPARK’ een aanvaardbaar instrument is om toe te passen binnen een kleuterconsult met ouders, praktisch haalbaar is en voldoet aan de behoeften van ouder en verpleegkundige.

Maak kennis met de opzet van het SPARK-36 project via de voorstelling op de algemene vergadering van 30 maart 2019 of via de nieuwsbrieven.

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.