SPARK-36 studie

Momenteel loopt een onderzoek naar de haalbaarheid en de effecten van de SPARK36 als gestructureerde gespreksleidraad voor het kleuterconsult.

WAT IS DE SPARK en HET SPARK36 PROJECT?
 

De ‘SPARK’ staat voor ‘Signaleren van Problemen en Analyseren van Risico bij (opvoeden en ontwikkeling van) Kinderen’ en heeft als doel de zorgbehoeften van ouder(s) van het jonge kind in kaart te brengen om vroegsignalering van opvoed- en ontwikkelingsproblemen mogelijk te maken.

De SPARK-methode ondersteunt ouders en jeugdverpleegkundigen bij het voeren van gesprekken over de opgroeisituatie van het jonge kind. De methode biedt een gespreksstructuur die de unieke situatie per gezin in kaart brengt en de basis vormt voor verdere opvolging. De SPARK-methode is concreet uitgewerkt (en onderzocht) voor verschillende leeftijden (zie: spark-methode.nl)

Het SPARK36 PROJECT omvat een haalbaarheidsstudie waarmee we willen onderzoeken of de ‘SPARK36’ een aanvaardbaar instrument is om toe te passen binnen een kleuterconsult met ouders, praktisch haalbaar is en voldoet aan de behoeften van ouder en verpleegkundige.

Bekijk hier de beknopte maar krachtige voorstelling van het SPARK36 project.

 

MEER WETEN OVER HET SPARK36 PROJECT?


Maak uitgebreider kennis met de opzet van het SPARK36 project via de voorstelling op de algemene vergadering van 30 maart 2019 of via de nieuwsbrieven.

Via deze infographic vind je de kernpunten van het SPARK36 project.

In mei 2020 is het rapport 'Het onderzoek naar de haalbaarheid en validiteit van een leidraad voor een gesprek met ouder(s), de ‘SPARK36’, tijdens het consult met kleuters in de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)’ opgeleverd aan de overheid. 

De resultaten van de haalbaarheidsstudie zijn op 29 mei voorgesteld ter gelegenheid van het minisymposium Jong en ... Geestig Gezond?! 

 

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.