Simultaan vaccineren

Onder 'simultaan vaccineren' verstaat men het toedienen van meer dan één vaccin tijdens hetzelfde consult. Men doet dit op verschillende injectieplaatsen.

Op basis van informatie uit de bijsluiters en wetenschappelijke literatuur stelt het CEV (Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties, UA) jaarlijks naar aanleiding van het Valentijn Vaccinatiesymposium een overzichtstabel op voor de simultane toediening van de vaccins die in België beschikbaar zijn. 

Een verkorte tabel, met enkel de vaccins die gratis ter beschikking worden gesteld door de Vlaamse overheid, vind je in Tabel 7 van de Standaard: Simultane toediening van de vaccins die kunnen aangeboden worden door CLB. (update juli 2019)

Meer lezen: zie Standaard Vaccinaties 2013 - 2.3.1

VWVJ Standaard Vaccinaties 2013 - update juli 2019

Terug naar de 'Kerninformatie' over vaccinaties

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.