Simultaan vaccineren

Onder 'simultaan vaccineren' verstaat men het toedienen van meer dan één vaccin tijdens hetzelfde consult. Men doet dit op verschillende injectieplaatsen.

Op basis van informatie uit de bijsluiters en wetenschappelijke literatuur heeft het CEV (Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties, UA) een duidelijke overzichtstabel voor de simultane toediening van vaccins opgemaakt.

Een verkorte tabel, met enkel de vaccins die gratis ter beschikking worden gesteld door de Vlaamse overheid, vind je in Tabel 7 van de Standaard: Simultane toediening van de vaccins die kunnen aangeboden worden door CLB. (update oktober 2018)

Opmerking voor schooljaar 2015-2016: Gezien Repevax° dezelfde componenten bevat als Tetravac°, maar lager gedoseerd, mag Repevax° met dezelfde andere vaccins simultaan worden toegediend. Wanneer dit anders vermeld staat op de bijsluiter, dan is dit omdat dit ten tijde van de registratie niet apart is bestudeerd (Omzendbrief Zorg en Gezondheid augustus 2015).

Meer lezen: zie Standaard Vaccinaties 2013 - 2.3.1

VWVJ Standaard Vaccinaties 2013 - update augustus 2013, augustus 2014, juli 2015, oktober 2018

Terug naar de 'Kerninformatie' over vaccinaties

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.