Regelgeving voor CLB in het kader van de profylaxe van besmettelijke ziekten

Een belangrijke opdracht  van de CLB is de profylaxe van besmettelijke aandoeningen t.a.v. leerlingen en personeelsleden van een school. Deze opdracht wordt gereglementeerd via het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (3 juli 2009): zie artikel 46 en 47.

Het besluit is na te lezen via Edulex (Vlaams ministerie van onderwijs).

Bemerk:

Op 18 maart 2011 werden artikels 46 en 47 aangepast door het "Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 43, § 1, van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de centra voor leerlingenbegeleiding, wat betreft het bepalen van de profylactische maatregelen" (B.S. 21/04/2011).

In artikel 46 wordt nu verwezen naar het Draaiboek Infectieziekten als leidraad voor de te nemen maatregelen voor leerlingen en schoolpersoneel in geval van 'infectieziekten die dreigen een epidemisch karakter aan te nemen of aangenomen hebben en die gemeld moeten worden aan de bevoegde ambtenaar-arts'. De vroegere 'bijlage 1' met de te nemen maatregelen is opgeheven.

Zie ook WeTwijs (Vlaams ministerie van onderwijs).

VWVJ update april 2011

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.