Regelgeving 'Onderwijs aan huis' en 'Vrijstelling leerplicht'

Leerlingen (LO, BuLO, SO, BuSO) die lange tijd ziek zijn, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op wekelijks vier uren 'tijdelijk' onderwijs aan huis.

Leerplichtige leerlingen voor wie het omwille van een handicap onmogelijk is onderwijs te volgen op school, hebben recht op 'permanent' onderwijs aan huis.

Voor leerlingen die door hun handicap niet in staat zijn om onderwijs te volgen, ook niet onder de vorm van permanent onderwijs aan huis, kan de inspectie beslissen om een leerling tijdelijk of permanent vrij te stellen van de leerplicht.

De omzendbrieven, verwijzingen naar de decreten, aanvraagformulieren voor tijdelijk onderwijs en de contactgegevens vrijstelling leerplicht vind je via de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

  • Omzendbrief onderwijs aan huis en vrijstelling leerplicht basisonderwijs (gewoon en buitengewoon)
  • Omzendbrief onderwijs aan huis en vrijstelling leerplicht secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon)


(ond.vlaanderen.be)

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.