Regelgeving, omzendbrieven en terugbetaling 'vaccinaties'

WETTELIJK KADER VACCINATIEOPDRACHT IN CLB

  1. Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding van 01/12/1998 (BS 10/04/1999), artikel 18, 2°: te lezen via Edulex.
  2. Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de centra voor leerlingenbegeleiding van 03/07/2009 (BS 03/09/2009) artikel 42 tot 45: te lezen via Edulex.
  3. Besluit van de Vlaamse regering van 18/03/2011 (BS 21/04/2011) tot uitvoering van artikel 43 paragraaf 1 van het decreet van 21/11/03 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 03/07/2009: te lezen via Edulex.

Bemerk:

  • Het 'Ministerieel Besluit ter bepaling van de vaccinatieopdracht van de Centra voor Leerlingenbegeleiding' van 15.03.2004 werd opgeheven door het BVR van 18/03/2011
  • Het BVR van 18/03/2011 refereert in artikel 1 naar het 'Decreet van 21/11/2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid', art 43 paragraaf 1: dit is te lezen via de Vlaamse Codex.

 

OMZENDBRIEVEN en NIEUWS over TERUGBETALING

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.