Website 'Zorg voor Suïcidepogers'

Datum: 
16-01-2015

Deze website is er voor hulpverleners die te maken hebben met opvang, evaluatie en opvolging van personen die een suïcidepoging ondernomen hebben.

Om hulpverleners te ondersteunen in het begeleiden van kinderen en jongeren werd het KIPEO-instrument ontwikkeld. Aan de hand van dit instrument worden na een suïcidepoging risicofactoren, beschermende factoren en specifieke noden bevraagd, met voortdurende aandacht voor het individuele verhaal van de jongere en de mensen die de jongere begeleiden. Het is de bedoeling om op basis van de verzamelde informatie uit het KIPEO aangevuld met informatie uit het KIPEO-Ouder/voogdversie (KIPEO-O), een optimale doorverwijzing voor te stellen en de jongere hiertoe te motiveren.

Het instrument zou ook kunnen gebruikt worden door CLB indien zij een eerste psychosociale opvang doen van de jongere (zo wordt aangegeven in de rubriek met info voor huisartsen). In elk geval, de handleiding bij het instrument biedt informatie die ook nuttig is voor CLB-medewerkers.

Zowel het instrument als de handleiding zijn terug te vinden via de website (via Downloads). Je vindt er ook een folder 'gids over het leven na de opname' die patiënten tips aanreikt om herval te voorkomen.

(zorgvoorsuicidepogers.be)

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht