Website 'Kennisplein.be'

Datum: 
18-11-2015

Kennisplein is de gezamenlijke website van SEN vzw, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en Steunpunt Jeugdhulp. Kennisplein is er voor iedereen die 'kwetsbare mensen ondersteunt' en op zoek is naar informatie.

  • SEN is een vzw die kennisbeheer en netwerkvorming rond handicapspecifieke expertise als basisopdracht heeft. SEN richt zich tot iedereen die mensen met een beperking ondersteunt. Aanvankelijk had de werking een doelgroepspecifieke insteek: autismespectrumstoornissen (ASS), niet-aangeboren hersenletsel (NAH), verstandelijke beperking en gedragsproblemen, visuele beperking en Doven en slechthorenden. Sinds 2013 werkt SEN rond thema's die vallen onder één van volgende speerpunten: toegankelijkheid, maatschappelijke participatie en (voorkomen van) complexe ondersteuningsvragen.

    Informatie n.a.v. de doelgroepspecifieke (vóór 2013) en de speerpuntafhankelijke (na 2013) werking van SEN vzw, vind je terug via het Kennisplein.
     
  • Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk is een kennis- en expertisecentrum, dat de praktijk- en beleidsontwikkeling van sociaal werk ondersteunt en stimuleert.
     
  • Het Steunpunt Jeugdhulp biedt praktijkgerichte ondersteuning aan jeugdhulpverleners en organisaties uit alle jeugdhulpsectoren.


(kennisplein.be)

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht