VWVJ-bundel 'Astma bij schoolgaande kinderen in vraag en antwoord voor leerkracht, ouder, jongere'

Datum: 
01-01-2003

Om astma bij kinderen sneller op te sporen en om een juiste aanpak ervan te bevorderen, lijkt sensibilisatie van de omgeving zinvol. Daartoe formuleerde de VWVJ (m.m.v. experten en met de steun van de Koning Boudewijnstichting) antwoorden op vragen over astma en de aanpak ervan op maat van scholen en ouders.

Een beter begrijpen en adequatere aanpak bevordert de participatie van leerlingen met astma aan activiteiten op school en daarbuiten.

VWVJ 2003

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht