Vrouwelijke Genitale Verminking: Handleiding voor de betrokken beroepssectoren

Datum: 
06-12-2010

Vrouwelijke Genitale Verminking: Handleiding voor de betrokken beroepssectoren.
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en het Leefmilieu; GAMS België
2011; 164 pp.


Deze handleiding is een uitgave van de FOD Volksgezondheid en is samengesteld vanuit het GAMS België. GAMS is de "Groupe pour l' Abolition des Mutiliations Sexuelles".

De handleiding is bedoeld voor alle beroepsgroepen die in contact komen met vrouwelijke genitale verminking (VGV): ondermeer personeel uit de kinderopvang, leerkrachten, politie, juristen, zorgverleners, psychosociaal werkers.

Alle facetten van VGV komen dan ook aan bod en dit in een taal die begrijpelijk is voor alle sectoren: wat is VGV, voorkomen, aanpak (zowel vanuit  preventief oogmerk als wat is gepaste zorg na VGV) , juridische aspecten, ...

VGV kan zich voordoen vanaf de leeftijd van enkele dagen tot de volwassen leeftijd. De handleiding is dan ook in zijn geheel zeer lezenswaardig voor medewerkers van CLB en consultatiebureau's Kind en Gezin. Specifieke hoofdstukken spitsen zich toe op de rol van bv. CLB, Kind en Gezin, kinderopvang, school.

Via de website van het FOD Volksgezondheid (health.belgium.be) vind je een Nederlandstalige en een Franstalige versie.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht