Vragenlijst voor de Motorische Vaardigheden van Kleuters (VMVK)

Datum: 
15-11-2007

Een vragenlijst voor (kleuter)leerkrachten, ontwikkeld door Wim Peersman en Hilde Van Waelvelde van de Vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie UGent (Revaki).

De ontwikkelaars situeren de vragenlijst als volgt:

De term 'Developmental Coordination Disorder', kortweg DCD, beschrijft een groep kinderen die problemen vertonen met dagelijkse activiteiten die motorische coördinatie vereisen zonder dat dit kan verklaard worden door een medische aandoening of door een verstandelijke handicap.

In de DSM-IV classificatie van de American Psychiatric Association wordt expliciet vermeld dat kinderen in het dagelijkse leven thuis of op school problemen moeten vertonen alvorens de diagnose DCD kan worden gesteld. Een uitval op een motorische test is niet voldoende. Om het functioneren van kleuters met betrekking tot deze dagelijkse activiteiten in kaart te kunnen brengen werd de 'Vragenlijst voor de Motorische Vaardigheden van Kleuters' (VMVK) ontwikkeld. Met dit instrument wordt aan leerkrachten gevraagd het motorisch functioneren van kinderen te evalueren.

De vragenlijst bestaat uit 28 items die betrekking hebben op de dagelijkse activiteiten van 3-, 4- en 5-jarigen. De leerkracht van het kind kan de vragenlijst invullen zonder bijkomende observaties te moeten uitvoeren.

Op de website van Revaki vind je de vragenlijst en een handleiding.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht