Vragenlijst Sociale Communicatie (SCQ-nl)

Datum: 
01-09-2004

De Vragenlijst Sociale Communicatie (SCQ-nl) meet sociaal-communicatief gedrag bij kleuters ouder dan vier jaar (mentale leeftijd van minstens twee jaar). Dit screeningsinstrument wordt ingevuld door ouders en vergt een 10-tal minuten. Het bestaat uit veertig vragen die peilen naar symptomen die wijzen op een autismespectrumstoornis (ASS).

De vragenlijst is gestoeld op een Amerikaanse vragenlijst. Deze werd in 2002 op een omvangrijke Nederlandstalige populatie genormeerd op initiatief van Prof. Dr. Herbert Roeyers, Petra Warreyn en Ruth Raymaekers (Universiteit Gent).

De SCQ-nl is ook door Prodia weerhouden en is te bestellen via het SIG.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht