Vlaggensysteem

Datum: 
09-02-2010

Vlaggensysteem: praten met kinderen en jongeren over seks en seksueel grensoverschrijdend gedrag
Sensoa, 2010, uitg. Garant, 49 euro
(pakket bestaande uit een handboek van 146 pp + CD-rom + 44 kaarten met tekeningen)

De methodiek "Vlaggensysteem" probeert een antwoord te geven op de vraag hoe men pedagogisch moet omgaan met seksueel gedrag van kinderen en jongeren. De interventie zou iedereen die met kinderen en jongeren werkt in staat moeten stellen om in de praktijk aan de slag te gaan. Het pedagogisch pakket beoogt aldus een bijdrage te leveren om seksualiteit en seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren bespreekbaar(der) te maken.

Ook voor CLB-medewerkers uiterst waardevol als kapstok en als concreet materiaal om (al dan niet) seksueel (grensoverschrijdend) gedrag te bespreken met kinderen, jongeren, hun leerkrachten, hun ouders en andere opvoeders!

Maak kennis met het pakket via de website 'seksuelevorming.be' van Sensoa en de verschillende manieren om het pakket te gebruiken naargelang de doelstelling.

Lees ook de bijhorende brochure voor ouders 'Over de grens? Seksueel opvoeden met het vlaggensysteem' (12 pp.) en de 'Uitgebreide normatieve lijst' (16 pp.)!

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht