Stappenplan aanpak grensoverschrijdend gedrag

Datum: 
20-01-2015

OverStagg of het 'Stappenplan aanpak grensoverschrijdend gedrag' kwam tot stand onder impuls van de Antwerpse Stedelijke Regiecel Risicojongeren ('VISIEr').

Dit stappenplan is bedoeld als hulp voor scholen die adequaat willen reageren op grensoverschrijdend gedrag, met name:

  • fysiek geweld in de school of op weg van en naar de school
  • verbaal geweld in de school of op weg van en naar de school
  • moedwillige vernielingen en kleine criminaliteit

Het bevat een 'reactief luik' (hoe reageren wanneer grensoverschrijdend gedrag zich voordoet) en een 'proactief luik' (hoe kun je een draaiboek opstellen voor het geval zich een feit voordoet).

Hoewel een stappenplan een preventief effect kan hebben, betekent dit niet dat hier een preventiebeleid wordt voorgesteld. Preventie betekent immers 'voorkomen dat grensoverschrijdend gedrag zich stelt'. Hiervoor wordt verwezen naar andere bronnen. Het stappenplan is wel complementair aan en kan vervat zijn in een preventiebeleid.

Het document (70pp.) vind je op de website van de dienst veiligheids- en preventiebeleid van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

(vps.fgov.be)

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht