Richtlijn 'Een update van de multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van kinderen met Downsyndroom'

Datum: 
21-12-2011

Een update van de multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van kinderen met Downsyndroom
Werkgroep Downsyndroom (met leden vanuit de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland)
december 2011

Deze publicatie is in zijn volledigheid (125 pp.) of als samenvatting (21 pp.) na te lezen via de website van het Nederlandse TNO of van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht