Rapport 'Registratie van aangeboren afwijkingen: Eurocat Provincie Antwerpen - Rapport 1989-2012'

Datum: 
21-03-2015

Registratie van aangeboren afwijkingen: Eurocat Provincie Antwerpen - Rapport 1989-2012
Provincie Antwerpen (PIH) en Universiteit Antwerpen (UA), voorjaar 2015, 51 pp

In het kader van EUROCAT (European Surveillance of Congenital Anomalies) worden in de provincie Antwerpen sinds ruim 20 jaar aangeboren afwijkingen geregistreerd. Het register maakt deel uit van een Europees netwerk en levert basisgegevens over het voorkomen van aangeboren afwijkingen. Ook trends in de tijd worden opgevolgd.

In samenwerking met Eurocat zoekt het Provinciaal Instituut voor Hygiëne naar oorzaken van aangeboren afwijkingen. Deze kennis kan leiden tot preventie. Zo weet men dat het belangrijk is dat vrouwen foliumzuur nemen, best nog vóór de zwangerschap, ter preventie van ondermeer een open ruggetje. Op basis van het register is het ook mogelijk om de effecten van risicofactoren op de foetus te evalueren, zoals bijvoorbeeld milieufactoren of welbepaalde medicatie.

Zo is in 2010 het rapport "EUROCAT- Registratie van aangeboren afwijkingen provincie Antwerpen: Resultaten 1989-2008" afgerond. Hieruit blijkt dat het percentage kinderen met een aangeboren afwijking in de provincie Antwerpen stabiel is gebleven over de onderzochte jaren, met name 2,70%. Dit is iets hoger dan het Europese EUROCAT-gemiddelde 2,31%. De goede registratie van afwijkingen die na de eerste levensweek worden opgemerkt en de hoge prevalentie van pylorusstenosen in het verleden zijn hiervoor verantwoordelijk. Nog enkele getallen: oro-faciale clefts komen in Antwerpen voor bij 16,78 per 10.000 geboorten, spina bifida bij 5,27 per 10.000 geboorten. Chromosoomafwijkingen worden gedetecteerd bij 23,77 per 10.000 geboorten (EUROCAT-gemiddelde 32,41). Van deze laatste is het syndroom van Down meest voorkomend met 12,33 gevallen per 10.000 geboorten.

Het recentere rapport met de resultaten tot en met 2012, lees je via de website van de provincie Antwerpen.
Nog meer informatie en artikels over dit onderwerp vind je via de website van EUROCAT.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht