Rapport 'De gewichtsstatus van kinderen en jongeren in Vlaanderen.'

Datum: 
01-07-2020

De gewichtsstatus van kinderen en jongeren in Vlaanderen. Geïntegreerde rapportage op basis van BMI-gegevens van Kind en Gezin en Zorg en Gezondheid.
Vancoppenolle, D., Colaert, K., Cloots, H. & Roelants, M.
Brussel, Kind en Gezin en Zorg en Gezondheid. 2020

 

In Vlaanderen beschikken we, dankzij periodieke en gestandaardiseerde metingen bij Kind en Gezin en de Centra voor Leerlingenbegeleiding, over heel wat gegevens over gezondheid bij kinderen en jongeren van 0 tot 15 jaar. Het gaat over data over o.a. lengte, gewicht, visus en gehoor. Deze publicatie rapporteert over een deel van die gegevens, namelijk over de gewichtsstatus van kinderen aan de hand van data over hun Body Mass Index (BMI). 

Dit rapport én het gehanteerde referentiekader vormen een degelijke basis voor uitspraken over de gewichtsstatus van kinderen en jongeren in Vlaanderen. Tegelijk wordt opgeroepen om de cijfers juist te situeren en voldoende genuanceerd te interpreteren. De toegevoegde leeswijzer helpt hierbij. Het debat over gezond leven is namelijk niet te verengen tot het hebben van normaal gewicht. Een normaal gewicht is immers niet noodzakelijk ook een gezond gewicht, net zoals laag gewicht of overgewicht niet automatisch wijzen op ongezondheid of op een ongezonde levensstijl. Op basis van de cijfers kan trouwens niets gezegd worden over de eigenlijke oorzaken van de vastgestelde evoluties en verschillen. 

 

Communicatie via Zorg en Gezondheid

Communicatie via Kind en Gezin

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht