Opiniestuk NVvP en GGZ 'ADHD en ASS zijn geen modeziektes ...'

Datum: 
02-05-2011

Evenals in Vlaamse media (en parlement) stelt men in Nederland vragen bij het toegenomen aantal diagnoses van ADHD en ASS. Vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de GGZ schreven het volgende in een gezamenlijk opiniestuk:

ADHD en Autisme (ASS) zijn géén modeziektes of het resultaat van falende opvoeders, maar erkende aandoeningen die goede behandeling behoeven. De groei van het aantal diagnoses wordt enerzijds veroorzaakt door toegenomen kennis, maar vooral maatschappelijke ontwikkelingen maken dat individuen met een kwetsbaarheid voor ADHD of ASS, nu eerder tegen hun beperkingen aanlopen.

Deze ontwikkelingsstoornissen zijn daarmee vergelijkbaar met andere ziektes van deze tijd, als hart- en vaatziekten, diabetes en huidkanker. Er moet dan ook meer werk gemaakt worden van voorkomen dat mensen met ADHD of ASS onnodig ziek(er) worden. Daarbij moeten we investeren in de vraag hoe we de maatschappij voor kwetsbare individuen beter leefbaar kunnen maken en in goede behandeling.

Een overpeinzing waar CLB-medewerkers zich wellicht kunnen in terug vinden?

mei 2011

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht