Omzendbrief van belang bij 'Bof en zwangere personeelsleden gewoon LO en SO'

Datum: 
15-03-2013

Het Edulex team (Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijscommunicatie) laat in een omzendbrief van 5 maart 2013 weten dat volgend document werd gewijzigd:
Bedreiging door een beroepsziekte tijdens de zwangerschap en moederschapsbescherming

referentie: PERS/2002/21 (13AC)
publicatiedatum: 24/09/2002
datum laatste wijziging: 04/03/2013

Toelichting door het Edulex team: Bij een risico op bof valt de verwijdering van het zwanger personeelslid (van het gewoon lager onderwijs en het gewoon secundair onderwijs) onder profylactisch verlof. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer deelt dit mee aan de school via het formulier voor gezondheidsbeoordeling. Het gaat om een tijdelijke verwijdering, dus niet voor de volledige duur van de zwangerschap. De verwijdering eindigt wanneer de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer vindt dat er geen risico meer is tijdens de zwangerschap of als er geen bof meer is op school. Dit laatste wordt vastgesteld door de CLB-arts.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht