Menstruatiepatroon en menstruele klachten bij 12-jarigen in Vlaanderen

Datum: 
06-09-2011

Menstruatiepatroon en menstruele klachten bij 12-jarigen in Vlaanderen. Indicatoren van endometriose en impact op school- en sociale participatie.
K. Hoppenbrouwers, A. Rijkers, M. Roelants, C. Meuleman, K. Van Leeuwen, A. Desoete, J. R. Wiersema, T. D’Hooghe
Steunpunt beleidsrelevant onderzoek SWVG 2011-9

In dit rapport vanuit de studie JOnG! beklemtonen de auteurs ondermeer het volgende:

De resultaten van de JOnG!-studie bevestigen de internationaal gerapporteerde trend dat menstruatiegebonden klachten frequent voorkomen bij tienermeisjes, en dat deze gepaard gaan met belangrijke negatieve effecten op de schoolparticipatie en op de betrokkenheid bij sociale activiteiten. Alleen al om die reden is systematische aandacht voor menstruatiegebonden klachten op jonge leeftijd gewettigd. Dit zou toelaten om tijdig een gepaste pijnstillende behandeling (met niet-steroïdale antiflogistica) of orale contraceptiva te starten en zo de levenskwaliteit in deze levensfase aanzienlijk te verbeteren.

Menstruele klachten bij jonge meisjes, vooral wanneer de eerste maandstonden op jonge leeftijd optreden en van bij aanvang met pijn gepaard gaan, zijn een indicator voor een verhoogd risico op de aanwezigheid van endometriose. Behalve de menstruele klachten die gepaard gaan met endometriose, zijn er ook aanwijzingen dat endometriose op termijn de vruchtbaarheid vermindert. Een familiale voorgeschiedenis van endometriose en regelmatige schoolafwezigheid tijdens de menstruele periodes blijken eveneens gecorreleerd te zijn met endometriose.  Alhoewel de belangrijkste signalen voor verhoogd risico op endometriose gekend zijn, ontbreekt op dit ogenblik een gevalideerd signaleringsinstrument (onder vorm van checklist of vragenlijst) om [ ...] het risico op endometriose in deze leeftijdsgroep op een systematische manier in kaart te brengen, en criteria voor bijkomend diagnostisch onderzoek te definiëren. Onderzoek met internationaal gebruikte vragenlijsten is lopende.

(dysmenorroe - dysmenorree - menstruatiepijn)

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht