Kindreflex

Datum: 
01-07-2020

De Kindreflex is een instrument voor hulpverleners die met volwassen patiënten werken. Het is ontwikkeld door onderzoekers vanuit LUCAS KULeuven in opdracht van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (*).

De Kindreflex streeft 2 doelstellingen na:

  • De Kindreflex stimuleert hulpverleners om met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over het thema ouderschap. Ouders krijgen de kans om in alle vrijheid over de kinderen en hun bezorgdheden te praten. Waar nodig ondersteunen hulpverleners de ouders in hun rol als moeder of vader.
  • De Kindreflex helpt hulpverleners verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen.
     

VECK - het Vlaams ExpertiseCentrum Kindermishandeling - ondersteunt de uitrol van het gebruik van het instrument in diverse sectoren. Vanaf eind 2018 is de Kindreflex geïntroduceerd bij de GGZ-sector. Ook justitie-assistenten in justitiehuizen kregen opleiding. Op 30 juni 2020 gaf minister Beke de opdracht om de Kindreflex verder uit te rollen in ziekenhuizen, CAW's en de geestelijke gezondheidszorg.

 

(*)

  • Het rapport: 'De Kindreflex: de ontwikkeling van een Vlaamse Kindcheck met toepassing in de geestelijke gezondheidszorg'  dr. Evelien Coppens, dr. Kathleen De Cuyper, Prof. dr. Chantal Van Audenhove. September 2018.
  • De samenvatting van het rapport
  • Bijlagen van het rapport


 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht