HGR-advies omtrent 'Energiedranken'

Datum: 
22-12-2009

In december 2009 publiceerde de Hoge Gezondheidsraad een advies over "energiedranken" (advies HGR nr. 8622).

Hierin formuleert de HGR haar bezorgheid, dit vanuit een toegenomen kennis i.v.m. de effecten van de bestanddelen van dergelijke energiedranken. En anderzijds  ook vanuit de recent vastgestelde tendens dat ze in overdreven hoeveelheid en in combinatie met alcoholhoudende dranken verbruikt worden door een jong publiek op zoek naar stimulerende effecten.

"Energiedranken" of “energy drinks” zijn bestemd om de consument nieuwe energie te geven, d.w.z. een geestelijke en/of lichamelijke stimulans. Ze bevatten een mengsel van verschillende stimulerende (of zogezegd stimulerende) bestanddelen zoals cafeïne, taurine en D-glucuronolactone evenals vitaminen van groep B en plantaardige extracten o.a. afkomstig van guarana of ginseng.
Ze moeten onderscheiden worden van de zogenaamde "energetische dranken" of "sportdranken". Deze zijn bestemd voor sporters. Ze bevatten koolhydraten en elektrolyten en dienen om de energie-,  ionen- en vochtbalans na een inspanning te behouden of te bevorderen.

[De meest bekende energiedrank is ongetwijfeld “Red Bull” die in 1987 in Oostenrijk op de markt gebracht werd. Op heden zijn ook talloze kopieën en varianten wereldwijd beschikbaar. In België is de verkoop van deze producten reeds meer dan 10 jaar toegestaan.]


Welnu, volgens gegevens ter beschikking gesteld door de Europese overheid, zouden taurine en D-glucuronolactone alvast niet schadelijk lijken.

De HGR wijst er echter op dat energiedranken het risico verhogen op overmatig, potentieel schadelijk, cafeïneverbruik en de gevolgen ervan zoals slapeloosheid, zenuwachtigheid, angst, hoofdpijn, bevingen en tachycardie. Ze zouden het risico verhogen op inductie van een afhankelijkheid van cafeïne, maar ook van andere stoffen (nicotine, alcohol en/of cannabis).

Bovendien maakt de HGR zich zorgen over tendensen bij verbruikers om energiedranken samen met alcoholhoudende dranken te consumeren wat leidt tot een hoger verbruik ervan. Daarnaast verminderen ze de signalen van alcoholintoxicatie en het zich bewust worden van deze toestand. Dit leidt tot een toename van de schadelijke gevolgen van dronkenschap door o.a. gedragswijzigingen, bv. gewijzigd gedrag bij seksuele contacten (meer ongewenste intimiteiten), het gemakkelijker meerijden met een chauffeur in staat van dronkenschap, meer lichamelijke kwetsuren of aandoeningen of de frequentere behoefte om een arts te raadplegen.

In afwezigheid van een eenvormig gemaakte benadering van energiedranken op Europees niveau, bevestigt de HGR zijn terughoudendheid tegenover deze energiedranken en beveelt met name aan:

  • ze noch regelmatig noch bovenmatig te gebruiken en er daarbij voor te zorgen dat men dagelijks zeker niet meer dan 400 mg of beter nog, niet meer dan 300 mg, cafeïne verbruikt;
  • ze niet te verbruiken samen met alcoholhoudende dranken of bij een intense lichamelijke activiteit;
  • hun verbruik af te raden aan zwangere en lacterende vrouwen, aan kinderen (tot 16 jaar) en aan cafeïnegevoelige mensen.

 

Bron: website HGR januari 2010

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht