De 1e 1000 dagen: het versterken van de vroege ontwikkeling

Datum: 
10-04-2020

De 1e 1000 dagen: het versterken van de vroege ontwikkeling
Een literatuurverkenning ten behoeve van gemeenten

Symone Detmar, Marianne de Wolff
TNO, 2019 (31pp.)

Waarom vroeg inzetten op (jeugdgezondheids)zorg?

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een gezonde ontwikkeling èn de ontplooiing en kansen op latere leeftijd. Door ouders zo vroeg mogelijk van de juiste adviezen te voorzien en bijvoorbeeld snel in te grijpen bij beginnende problematiek, kan de ontwikkeling van een kind bijgestuurd worden. Zo wordt voorkomen dat zwaardere zorg nodig is. 

Via dit literatuuroverzicht  wordt deze stelling kernachtig onderbouwd en vind je kapstokken voor de aanpak:

  • wat weten we over de vroege ontwikkeling van kinderen
  • wat zijn de risico- en beschermende factoren
  • hoe kan de vroege ontwikkeling daadwerkelijk ondersteund en/of versterkt worden via een interventie. Wat zijn hierbij werkzame elementen? 


Je vindt de publicatie via TNO.nl


 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht