Brochure HGR 'Preventie van de contaminatie van levensmiddelen door zieke werknemers of werknemers die drager zijn van microbiële en parasitaire agentia'

Datum: 
15-09-2012

De Hoge Gezondheidsraad heeft een informatiebrochure uitgegeven voor bedrijfsartsen, behandelende en adviserende artsen in verband met de medische attestering met betrekking tot levensmiddelenhygiëne. (Ook nuttig voor CLB-artsen die dergelijke attesten uitschrijven ten behoeve van leerlingen die in hun opleiding voedingsmiddelen manipuleren.)

Via de website van de HGR vind je deze 'Brochure nr. 8207: Preventie van de contaminatie van levensmiddelen door zieke werknemers of werknemers die drager zijn van microbiële en parasitaire agentia' (september 2012).

De brochure van de HGR haalt ook de concrete maatregelen van persoonlijke hygiëne aan die noodzakelijk zijn bij het hanteren van voedingsmiddelen. In de brochure  van het FAVV (Federaal Agentschap Voedselveiligheid) 'Persoonlijke hygiëne in bedrijven in de voedselketen' worden diezelfde maatregelen beschreven. Deze laatste is nuttige lectuur voor de leerling.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht