Artikel 'Television and Video Game Exposure and the Development of Attention Problems'

Datum: 
01-07-2010

Television and Video Game Exposure and the Development of Attention Problems
Edward L. Swing, Douglas A. Gentile, Craig A. Anderson, and David A. Walsh
Pediatrics, Jul 2010; doi:10.1542/peds.2009-1508

Dit artikel vat de bevindingen samen van 2 onderzoeken naar de associatie tussen aandachtsproblemen en tijd doorgebracht voor het scherm (TV en videospelletjes).

  • Hiervoor werden 1323 kinderen van 6 tot 12 jaar gevolgd gedurende 13 maand. Aan de kinderen en hun ouders werd gevraagd het gemiddeld aantal uren televisiekijken en videospelletjes spelen per dag te rapporteren (gedurende 4 periodes tijdens deze follow-up). Leerkrachten van deze kinderen werden bevraagd naar problemen met de aandacht: aan de hand van 3 stellingen (kind heeft moeite om bij de taak te blijven; kind heeft moeite om aandachtig te zijn; kind stoort andere kinderen die aan het werk zijn vaak) dienden zij het kind in te schalen (5-puntenschaal: van 'nooit van toepassing' tot 'bijna steeds van toepassing'). Deze inschaling gebeurde minstens in het begin en op het einde van deze periode.
  • Daarnaast werd ook aan 210 jongeren tussen 18 en 32 jaar gevraagd eenmalig te rapporteren over het gemiddeld aantal uren tv-kijken en videospelletjes spelen en over problemen met de aandacht (dit laatste aan de hand van 3 verschillende vragenlijsten).

Zowel bij de kinderen als bij de jongeren blijkt dat een langere gemiddelde dagelijkse schermtijd (TV-kijken en/of videospelletjes) geassocieerd is met grotere problemen met de aandacht. Bij kinderen van 6 tot 12 jaar kon ook (statistisch) worden gecorrigeerd voor de 'aandachtsproblemen' bij de aanvang: de associatie 'gemiddelde duur schermtijd' én 'grootte van aandachtsprobleem' bleef overeind.

Uit deze (en voorgaande) onderzoeken blijkt dat langere schermtijd per dag een risicofactor is in het kader van aandachtsproblemen, zowel bij kinderen als jongeren. Hiermee is geenszins een oorzakelijk verband aangetoond. Maar  toch kan het de moeite zijn bij de aanpak van aandachtsproblemen om de schermtijd proberen te beperken ten voordele van andere activiteiten, indien ouders en jongeren hiertoe te motiveren zijn. Een richtlijn van de AAP (American Academy of Pediatrics) stelt trouwens voor om bij kinderen niet langer dan 2 uur per dag schermtijd toe te laten in het kader van de preventie of remediëring van gewichtsproblemen. De onderzoekers vonden een bijkomend argument voor deze richtlijn in de bevinding dat kinderen en jongeren met een schermtijd die de 2 uur overschrijdt, een hogere kans hebben op aandachtsproblemen.

Het volledige artikel is na te lezen via de website van Pediatrics.

VWVJ-bespreking juli 2010

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht