Artikel 'Moderate to vigorous physical activity and sedentary time and cardiometabolic risk factors in children and adolescents.'

Datum: 
16-02-2012

Moderate to vigorous physical activity and sedentary time and cardiometabolic risk factors in children and adolescents.
Ekelund U, Luan J, Sherar LB, Esliger DW, Griew P, Cooper A; International Children's Accelerometry Database (ICAD) Collaborators.
JAMA. 2012 Feb 15;307(7):704-12
PMID: 22337681

Ekelund et al. poolden gegevens uit 14 studies van  de International Children's Accelerometry Database (ICAD). Deze studies liepen tussen 1998 en 2009 in Australië, Brazilië, Europa en de US. Samen omvatten ze gegevens van 20 871 kinderen tussen 4 en 18 jaar.

Bij deze kinderen is gedurende gemiddeld 5.2 dagen de lichamelijke activiteit gevolgd d.m.v. een accelerometer. Per kind wordt hieruit de gemiddelde dagelijkse duur van 'matige tot vigoureuze lichamelijke activiteit' en van 'sedentaire activiteiten' afgeleid. Ook cardiometabole risicofactoren zijn opgemeten (systolische bloeddruk, nuchtere triglyceriden, insuline, HDL-cholesterol, buikomtrek).

Uit de analyse van de gegevens blijkt dat dagelijks meer 'matige tot vigoureuze' lichamelijke activiteit geassocieerd is met een beter cardiometabool risicoprofiel (ondermeer lagere bloeddruk, hogere HDL-cholesterol) en dit onafhankelijk van de tijd die sedentair wordt doorgebracht.

(Omgekeerd is er geen significant verschil in risicoprofiel opgetekend naargelang de duur van sedentaire activiteiten, onafhankelijk van de duur van 'matige tot vigoureuze lichamelijke activiteiten.)

Bemerk: Wat de kinderen tijdens hun sedentaire activiteiten deden, kon met dit onderzoek niet worden achterhaald. De auteurs manen toch aan tot voorzichtigheid wat betreft televisiekijken, gezien dit vaak gepaard gaat met ander risicodragend gedrag (vaak gepaard met eten of drinken).

Voor de samenvatting én het volledig artikel: zie JAMA.
Zie ook bespreking via Medscape.
 
Deel dit bericht
Deel dit bericht