Artikel 'European guidelines on managing adverse effects of medication for ADHD'

Datum: 
01-01-2011


European guidelines on managing adverse effects of medication for ADHD.

Graham J, Banaschewski T, Buitelaar J, Coghill D, Danckaerts M, Dittmann RW, Döpfner M, Hamilton R, Hollis C, Holtmann M, Hulpke-Wette M, Lecendreux M, Rosenthal E, Rothenberger A, Santosh P, Sergeant J, Simonoff E, Sonuga-Barke E, Wong IC, Zuddas A, Steinhausen HC, Taylor E; European Guidelines Group.
Eur Child Adolesc Psychiatry. 2011 Jan;20(1):17-37. Epub 2010 Nov 3.

PMID: 21042924 ; Artikel vrij raadpleegbaar via PubMed Central

Wat weten we op heden over de mogelijke nevenwerkingen van medicatie gebruikt bij ADHD? In dit artikel maakt een Europese expertengroep (EURONETHYDIS) een stand van zaken op aan de hand van literatuurstudie en consultatie van experten.

Volgende "kandidaat-nevenwerkingen" worden onder de loep genomen:

  • cardiale nevenwerkingen
  • suïcidale gedragingen en/of ideatie
  • groeivertraging
  • slaapproblemen
  • ticstoornissen
  • middelengebruik
  • epilepsie
  • psychotische symptomen

Sommige effecten blijken slechts gering van impact of zijn moeilijk te onderscheiden van het risico dat onbehandelde personen lopen. Verschillende domeinen vergen echter nog verder onderzoek.

En wat te denken van "drug holidays"?

Een artikel dat geen enkel heikel punt uit de weg gaat dus!

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht