Artikel 'Delayed introduction of lumpy foods to children during the complementary feeding period affects child's food acceptance and feeding at 7 years of age'

Datum: 
13-03-2009

Kieskeurig eetgedrag voorkomen door vroegtijdig aanbieden van 'brokjes'

Delayed introduction of lumpy foods to children during the complementary feeding period affects child's food acceptance and feeding at 7 years of age (p 75-85)
Helen Coulthard, Gillian Harris, Pauline Emmett
Maternal & Child Nutrition 2009;(5): pp. 75-85

Onderzoekers van de universiteit te Birmingham (UK) analyseerden informatie van 7.821 moeders met kinderen geboren in 1991-1992. Op de leeftijd dat hun kind 6 maand, 15 maand en 7 jaar was, werd aan moeders gevraagd een gedetailleerde vragenlijst in te vullen omtrent de eetgewoontes van het kind.

Hierbij werd vastgesteld dat kieskeurig eetgedrag op 7 jaar vaker wordt gerapporteerd bij kinderen waarbij op 9 maand nog geen stukjes in hun voeding werden geïntroduceerd dan bij kinderen bij wie dit reeds tussen 6 en 9 maand geschiedde. Deze laatste groep kinderen eet duidelijk meer fruit en groenten en eet ook gevarieerder op de leeftijd van 7jaar.

Bij het in rekening brengen van andere variabelen die van invloed kunnen zijn (o.a. duur van borstvoedingsperiode, leeftijd waarop de tandjes doorbraken, voedingsproblemen op de leeftijd van 6 maanden en het feit of het kind als peuter vooral vers bereid voedsel kreeg dan wel voeding uit potjes) bleven deze bevindingen overeind.

De auteurs besluiten dat het vroeg  - zeker vanaf de leeftijd van 6 maand - aanbieden van een variatie aan texturen (en smaken) een gezond eetgedrag op schoolgaande leeftijd bevordert.

Lees hier de abstract.

VWVJ-bespreking maart 09

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht