Artikel 'Cerebral oxygenation is depressed during sleep in healthy infants when they sleep prone'

Datum: 
22-03-2011

Cerebral oxygenation is depressed during sleep in healthy infants when they sleep prone
Wong F. et al.
Pediatrics 2011;127;e558-e565
PMID: 21357341

(Het volledige artikel is na te lezen via Pediatrics)

Het is goed bekend dat buikslapen een majeure risicofactor is voor het ‘Sudden Infant Death Syndrome’ (SIDS). Wereldwijd krijgen ouders daarom het advies hun zuigeling niet op de buik te slapen te leggen. Waarom buikslapen het risico op SIDS verhoogt, is echter nog niet duidelijk.

Welnu, een Australisch team onderzocht 17 gezonde en a term geboren baby’s op de leeftijd van 2 à 4 weken, 2 à 3 maand en 5 à 6 maand. Elk kind werd op die verschillende leeftijden telkens 1 dag gevolgd d.m.v. polysomnografie, bloeddrukmeting en meting van de cerebrale oxygenatie (door een niet-invasieve spectrometrische methode). Alle onderzochte kinderen sliepen gewoonlijk op de rug. Tijdens de onderzoeksdagen werden de kinderen ad random ofwel in de voormiddag op de buik en in de namiddag op de rug te slapen gelegd of andersom.

Hieruit blijkt dat de cerebrale oxygenatie op elke onderzochte leeftijd steeds lager is wanneer het kind op de buik slaapt. Deze lagere waarden waren niet geassocieerd met significante veranderingen in andere cardiovasculaire parameters (bv. bloeddruk) of een lagere lichaamstemperatuur. Daarom denken de onderzoekers dat de verminderde oxygenatie bij buikslapers eerder moet berusten op de positie-afhankelijke verstoringen van de arteriële cerebrale bloedflow en de veneuze drainage (door bv. veneuze stuwing t.g.v. de rotatie van het hoofd t.o.v. de nek).

Zij besluiten dat het effect van de slaaphouding op de cerebrale oxygenatie een verklaring kan bieden voor de verhoogde incidentie van SIDS bij slapen op de buik. (Bovendien werden de laagste waarden van cerebrale oxygenatie vastgesteld in de leeftijdsgroep van 2 à 3 maand, wat ook samenvalt met de piekincidentie van SIDS.)

VWVJ maart 2011

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht