Aandacht voor ontwikkelingsvoorsprong in de voorschoolse JGZ: waarom en hoe?

Datum: 
02-03-2018

Wil je weten hoe je een ontwikkelingsvoorsprong kan herkennen en wat je ouders kan adviseren als je dit vermoed? Of als je hier vragen over krijgt? De Nederlandse Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong reikt hiervoor een instrument aan. Het instrument Kleine Kinderen Grote Sprongen is gemaakt voor professionals op het consultatiebureau die kinderen en hun ouders met enige regelmaat, maar wel heel kort zien.

Zowel Captise - een Nederlandse organisatie die zich toelegt op kennis van de zorg - als het Vakblad Vroeg (december 2017) lichten het belang van het instrument toe.

Meer uitleg over het instrument vind je via expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl en in de flyer.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht