Preventie? Wat? Hoe? Zo!

Op 16 maart 2018 vond het symposium 'Preventie? Wat? Hoe? Zo!' plaats te Brussel.

Sleutelwoorden voor de Jeugdgezondheidszorg zijn: preventie, groeien en ontwikkelen.

Steeds duidelijker blijkt uit allerlei onderzoek welke omgevingsfactoren een impact hebben op het opgroeien en ontwikkelen van kinderen. Welke kansen schuilen hierin? We kijken door een preventieve bril en vertalen dit naar handvaten voor de dagelijkse JGZ-praktijk. Hoe bouwen we samen met ouders aan een positieve leefomgeving waar het goed is om op te groeien? 

Programma en presentaties

Introductie

Karel Hoppenbrouwers, hoogleraar Jeugdgezondheidszorg, KU Leuven

Presentatie
 

Give me a child until he's 7.  Breinontwikkeling bij jonge kinderen.

Fabienne Deboeck, wetenschappelijk medewerker VWVJ. Arts bij het MFC Ten Dries in Landegem. Werkt aan een doctoraat over 'Executieve functies bij kinderen met spastische cerebrale parese: predictoren en impact op schoolse prestaties'.

De neurowetenschap leert ons steeds meer over de manier waarop het brein zich ontwikkelt en de invloed van de omgeving hierop. 
Fabienne schetst op toegankelijke wijze de wetenschappelijke inzichten en biedt aanknopingspunten voor JGZ-professionals in het preventief handelen.

Presentatie

 

Kansen in de omgeving van jonge kinderen

Sigrid Van den Branden, lector-onderzoeker in de Toegepaste Gezondheidswetenschappen, HOWEST.

Het milieu waar kinderen en jongeren opgroeien, leven, leren en spelen, beïnvloedt in grote mate de gezondheid en ontwikkeling van jonge kinderen. 
Sigrid laat ons zien hoe de leef- en leeromgeving van invloed is op het jonge kind en welke kansen daarin schuilen voor de JGZ. 

Presentatie deel 1 en deel 2
 

Ouderschap maakt kwetsbaar. Wat buffert ouders en kinderen?

Sarah Vanden Avenne, orthopedagoge/stafmedewerker Preventieve Gezinsondersteuning Kind en Gezin

Hoe slagen ouders er in kinderen groot te brengen tussen allerlei andere zorgen en opdrachten door. Kan je dan verwachten dat alles van een leien dakje loopt? 
Sarah geeft duiding bij de mechanismen die gezinnen en ouders beschermen wanneer het moeilijk dreigt te gaan. Kennis van die mechanismen geeft de JGZ-professional houvast bij het versterken van ouders op momenten van spanning.

Presentatie
 

Vanuit de kracht van ouders de kinderen alle kansen geven

Sofie Eerlings, medewerker EXPOO, Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning 

Aandacht voor het verloop van de ontwikkeling van het jonge kind gaat hand in hand met aandacht hebben voor de mogelijkheden en de kracht van ouders. Kinderen alle kansen geven houdt in dat we samen in partnerschap bouwen aan een positieve leefomgeving waar het goed is om op te groeien.
Sofie neemt ons mee in het verhaal van opvoedingsondersteuning en hoe dit ouders helpt in hun proces van empowerment. Welke methodieken kent Vlaanderen om de autonomie van ouders te versterken?

Praktijkvoorbeelden

 • Hoe versterk je de gezonde leefomgeving op school?
  Pierrette Casier, verpleegkundige ICLB Gent, Katia Bollaert en Ragna van der Burg - Zethoven, leerkracht resp. kleuterleidster basisschool Kroonlaan Oostende.
  Presentatie
   
 • Hoe ga je met ouders in gesprek, hoe bepaal je samen eventuele zorgnoden? Voorstelling van de SPARK (Structured Problem Analysis of Raising Kids).
  Maaike Deschoemaeker, arts K&G Roeselare en CLB GO! Mandel en Leie.
  Presentatie
   
 • Hoe pakt K&G het aan? Toelichting bij de samenwerking met kwetsbare gezinnen.
  Els Hendrickx, verpleegkundige en Suzan Saglam, gezinsondersteuner K&G.
  Presentatie
   
 • Hoe pakt CLB het aan?  Het systematisch contact voor 1ste kleuters met hun ouders, voorstelling van een werkwijze.
  Ilse Finaut, verpleegkundige CLB GO! Oostende en Doreen Saerens, verpleegkundige CLB GO! Dendermonde. 
  Presentatie

 

Slotwoord: Karel Hoppenbrouwers

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.