Wat?

Jeugdgezondheidszorg in Vlaanderen zet zijn schouders onder het kansrijk, veilig en gezond opgroeien van kinderen en jongeren. ‘Waarom’ en ‘hoe’ dit wordt (of kan worden) gerealiseerd voor jonge kinderen, wordt toegelicht en gevoed vanuit nieuwe wetenschappelijke inzichten en plannen.

De rode draad doorheen deze studiedag is het systematisch kleuterconsult georganiseerd door Centra voor Leerlingenbegeleiding. Hierbij wordt de aanwezigheid van een ouder gezien als een opportuniteit om tegemoet te komen aan ‘kinderen kansrijk, veilig en gezond laten opgroeien’. De ‘SPARK36’ biedt een gestructureerde leidraad met een brede scope om het gesprek met de ouder tijdens dit systematisch contactmoment aan te gaan. De methodiek wordt verduidelijkt, data van de valideringsstudie (schooljaar 2020-2021) worden voorgesteld en SPARK36 ‘in de praktijk’ wordt toegelicht.

Volgende sprekers nemen je mee in hun verhaal, vanuit hun expertise en invalshoek:

  • Prof Dr. Marlou de Kroon, hoogleraar dienst Jeugdgezondheidszorg;
  • Prof. Dr. Tessa Roseboom, hoogleraar UMC en schrijfster van het boek “De eerste 1000 dagen”;
  • Prof. Dr. Karla Van Leeuwen, hoogleraar KU Leuven, faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen en coördinator Gezins-en Orthopedagogiek;
  • Dr. Ingrid staal, ontwikkelaar van de SPARK en de Balansmeter in Nederland;
  • Mevr. Lien Gijsen, verpleegkundige in jeugdgezondheidszorg, CLB GO! Hasselt;
  • Mevr. Ann Keymeulen, medewerker VWVJ.

Maak hier kennis met het programma.

Waar en wanneer?

Donderdag 23 maart 2023, hele dag in Brussel

Kostprijs (broodjeslunch inbegrepen)?

105 euro voor niet-leden
80 euro voor leden
35 euro voor studenten JGZ die lid zijn

Inschrijven?

Dit kan via registratie op deze plaats vanaf 1 september 2022. 
De inschrijvingen worden afgesloten ten laatste 1 week voor de vorming of van zodra de vorming is volzet.

Ben je VWVJ-lid? Log dan zeker eerst in als lid vooraleer je in te schrijven.

Bij registratie word je uitgenodigd tot betaling via het automatisch online betalingssysteem.

Na betaling is jouw plaatsje verzekerd. (Kun je onverwachts niet komen, dan is het prima om je door een collega te laten vervangen, mits een seintje vooraf aan info@vwvj.be.)

Share this