Leuven, 12 maart 2012

Beste coördinator Standaard Mondgezondheid

Beste VWVJ-lid

 

Graag brengen wij u op de hoogte van het herziene advies van de Hoge Gezondheidsraad omtrent fluoride.

Waarom een vernieuwd advies?

Recent bracht de Hoge Gezondheidsraad een vernieuwd advies uit ivm het gebruik van fluoriden in de preventie van tandbederf of cariës (HGR 8671, december 2011). Het advies dat in 2009 was gelanceerd, week op sommige punten af van de adviezen die door de European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD) in datzelfde jaar waren gepubliceerd en die ook in de tandheelkundige opleidingen in Vlaanderen worden gedoceerd. Dit leidde tot verwarring op het werkveld. In de inleiding van het nieuwe document stelt de HGR het als volgt “In zijn vorig advies (HGR 8520) heeft de HGR niet voldoende rekening gehouden met de opmerkingen van de stakeholders, onder meer omdat er niet genoeg tandartsen betrokken werden.”

Wat houdt het advies concreet in?

 1. De lokale applicatie via dagelijks gebruik van een gefluorideerde tandpasta wordt aanbevolen ter preventie van tandcariës en wel volgens volgend schema:
   
  LEEFTIJDSGROEP FLUORIDE CONCENTRATIE IN DE TANDPASTA

  AANTAL POETSBEURTEN
  PER DAG

  HOEVEELHEID TANDPASTA
  Tot 2 jaar 500-1000 ppm 2 erwtgrootte
  Tussen 2 en 6 jaar 1000-1450 ppm 2 erwtgrootte
  Boven 6 jaar en volwassenen 1450 ppm 2 1-2 cm

   

   

   

   
   

 2. Vanuit geneeskundig oogpunt is er geen enkele reden om de dagelijkse of regelmatige inname van een fluoridepreparaat (tabletten of druppels) aan te bevelen.
 3. Fluoridesupplementen—een niet essentieel nutriënt—moeten alleen worden gebruikt indien dat medisch noodzakelijk of althans verantwoord wordt geacht. Bij gebruik moet rekening worden gehouden met de fluorideconcentratie in het drinkwater en in de verbruikte voedingsmiddelen, alsmede met de toepassing van producten voor de lichaamsverzorging met fluoride (vooral tandpasta).
   

Waarin verschilt het huidig advies (2012) met de adviezen geformuleerd in de Standaard Mondgezondheid (2009)?

 • De HGR raadt aan om ook bij kinderen jonger dan twee jaar, twee poetsmomenten per dag te voorzien (in de standaard raadden we 1 poetsmoment aan).
 • De HGR raadt aan om bij kinderen tss 2 en 6 jaar tandpasta’s te gebruiken met een fluorideconcentratie tss 1000 - 1450 ppm (in de standaard raadden we maximum 1000ppm aan). Met andere woorden, de klassieke peutertandpasta’s (500 - 1000 ppm) worden best enkel tot de leeftijd van 2 jaar aanbevolen.


Hebt u nog vragen?

Het volledige document kan u vinden op de website van de HGR (health.belgium.be)

 

Met vriendelijke groet,

Roos Leroy
Wetenschappelijk medewerker VWVJ

Share this