Een bericht in De Standaard (19.01.15) vat met deze titel een goed onderbouwd rapport van een JOnG!-studie samen.

Het betreft het rapport van de "Studie naar het welbevinden van kinderen en jongeren in Vlaanderen in relatie tot hun vaardigheden en schools functioneren", aangekondigd via een persbericht van de KUL (22.12.14).

Het bericht onderstreept het belang van het realiseren van een aanpak op maat (ook) voor begaafde leerlingen door scholen en CLB. Een essentiële pijler voor het welbevinden van de leerling. Een duwtje in de rug voor het realiseren van de Prodia-protocollen?

Share this