Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

Richtlijnen contactonderzoek COVID-19 geactualiseerd

De nieuwe richtlijnen voor het contactonderzoek bij kinderen in het basisonderwijs, werden eerder aangekondigd door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (zie nieuwsflash VWVJ 25-9-21). Ondertussen zijn ook de noodzakelijke technische aanpassingen gerealiseerd.

Op onze website zijn nu ook de aangepaste ‘Richtlijn COVID-19’ en ‘Contactonderzoek, stap voor stap’ te vinden. De volgende aanpassingen werden aangebracht:

 • Basisonderwijs: wanneer een tweede persoon in een klasgroep positief test, dan wordt de volledige klasgroep als HRC beschouwd. Wijziging: het te bewaken interval voor een eventueel tweede geval is voortaan 7 dagen i.p.v. 14 dagen;
   
 • Kleuters en lagere schoolkinderen die na een risicovol contact op school of in de buitenschoolse opvang als HRC worden beschouwd, volgen voortaan hetzelfde test- en quarantaine beleid als gevaccineerde personen;
   
 • Gezin (waar risico op transmissie hoger is dan op school): de quarantaineperiode van een niet-gevaccineerd HRC dat niet kan worden geïsoleerd van een besmette huisgenoot wordt verkort. Indien een negatieve PCR-test wordt afgelegd aan het einde van de isolatieperiode van het indexgeval (dag 10), kan de quarantaine worden beëindigd. Een bijkomende test 7 dagen later is wel nog steeds vereist.
   
 • Aanvulling met de indicaties voor de verschillende soorten coronatesten.
   
 • Aanvulling in verband met de quarantaineduur voor personeelseden van een school:
  Bij clusters in residentiële zorgcollectiviteiten (zoals woonzorgcentra) of in geval van een cluster met minstens één doorbraakinfectie in collectiviteiten voor volwassenen (zoals bedrijven), blijft de volledige quarantaine van 7 dagen behouden, ook voor volledig gevaccineerde personen. Deze uitzondering op de quarantaineregels voor gevaccineerde personen is niet van toepassing in scholen (behalve in residentiële zorgcollectiviteiten voor kwetsbare leerlingen).

 

Algemene brief voor HRC

Nu de technische aanpassingen gerealiseerd zijn om de nieuwe richtlijnen voor het contactonderzoek voor COVID-19 in het basisonderwijs correct te laten verlopen, kan de passage die werd toegevoegd (die gebruikt werd in de loop van vorige week) weggelaten worden.

Ook de zin ‘Voor de SMS en het certificaat wordt het telefoonnummer en e-mailadres gebruikt dat de school van jou (meerderjarigen) of je ouder(s) heeft.’ is verwijderd. Het e-mailadres wordt nu immers door het callcenter zelf aan de contactpersoon gevraagd.

De actuele versie van de brief met vertalingen zijn te vinden op onze website.

 

Interval tussen basisvaccinatie en COVID19-vaccin

Voorheen werd aanbevolen om COVID-19-vaccins nooit samen met of kort voor of na een ander vaccin toe te dienen. Dit was uit voorzichtigheid wanneer deze vaccins nog nieuw waren en de veiligheid en werkzaamheid ervan nog niet zo uitgebreid gekend was.  

Deze houding kan gewijzigd worden nu er veel meer gegevens zijn over de veiligheid van de gebruikte vaccins. COVID-19-vaccins mogen worden toegediend zonder rekening te houden met de timing van andere vaccins. Dit geldt ook omgekeerd. Bij het aanbod van vaccins uit het basisvaccinatieschema door CLB, hoeft dus niet nagevraagd te worden of de leerling recent gevaccineerd werd tegen COVID-19.

 

Hartelijke groet,

Anouk Vanlander

Share this