Het vaccinatieschema voor MMR omvat 2 dosissen. Bij het vaststellen dat de vaccinatie niet werd uitgevoerd, kan MMR-vaccin onmiddellijk worden toegediend vanaf de leeftijd van 12 maanden, tegelijk met de toediening van elk ander vaccin (met uitzondering van Gardasil) dat voorzien is in het basisvaccinatieschema, maar op een andere injectieplaats.

In de praktijk betekent dit voor CLB dat kinderen tot en met het 4e leerjaar 1 dosis MMR-vaccin moeten gehad hebben, met daarop volgend een 2e dosis zoals normaal voorzien in het 5e leerjaar.
Kinderen die in het 5e leerjaar nog geen enkele MMR-vaccinatie hebben gehad, zouden dit volgens de normale CLB-praktijk zeker in het 5e leerjaar moeten toegediend krijgen. De tweede dosis wordt aanbevolen vanaf 4 weken na de eerste dosis.

VWVJ Standaard Vaccinaties 2013 - deel 2.2.3