'Signs of Safety' is een oplossingsgerichte benadering voor gezinnen waar de veiligheid van een kind een probleem vormt. Het doel van de werkwijze is dat het kind (weer) veilig kan opgroeien in het gezin. Samen met het gezin ontwikkelt de hulpverlener een veiligheidsplan. De hulpverlener stelt dit plan op met behulp van oplossingsgerichte vragen, waarmee sterke kanten van het gezin en uitzonderingen op de problemen zichtbaar worden, zodat het gezin zijn gedragsrepertoire kan uitbreiden (Turnell en Edwards 1999).

Turnell, A., en S. Edwards (1999), 'Signs of safety: A solution and safety oriented approach to child protection casework'. New York/London: Norton.

Bron: Signs of Safety, Cora Bartelinck, Nederlands JeugdInstituut 2010

Het handboek is naar het Nederlands vertaald: 'Veilig opgroeien: de oplossingsgerichte aanpak Signs of Safety in jeugdzorg en kinderbescherming'. Bohn Stafleu van Loghum.  ISBN 978 90 313 6156 4, 242 p., € 29,50.

De methodiek is ook beschreven via Movisie, het Nederlandse kenniscentrum voor sociale vraagstukken.