De Nederlandse 'JGZ-richtlijn kindermishandeling' (2016) geeft informatie over vormen van mishandeling, risico- en beschermende factoren , signalen en wat te doen als je je in de JGZ zorgen maakt in dit kader. Dit laatste is  op maat van de Nederlandse JGZ.

Je vindt de richtlijn via de site van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg.