Het HPV-vaccin is een geïnactiveerd vaccin. Er is geen evidentie dat geïnactiveerde vaccins interfereren met de immuunrespons van andere geïnactiveerde vaccins of van levende vaccins (zie tabel 8). M.a.w.: wil men een ander vaccin toedienen na een HPV-vaccin, dan kan dit met elk mogelijk interval.

Tabel 8: Te respecteren interval tussen vaccins die geen onderdeel zijn van een serie 

Antigen combinatie

 Aanbevolen minimum interval

2 of meer geïnactiveerde vaccins

simultaan of met elk mogelijk interval

geïnactiveerd vaccin en levend vaccin

simultaan of met elk mogelijk interval

2 of meer levende ‘te injecteren’ vaccins(1)

simultaan of met een interval van 4 weken

(1 ) Levende ‘orale’ vaccins (vb. rotavirus vaccin) mogen simultaan of met elk mogelijk interval worden toegediend voor of na geïnactiveerde of levende te injecteren vaccins. Het enige levende ‘te injecteren’ vaccin dat door het CLB wordt aangeboden is het MBR-vaccin.

VWVJ Standaard Vaccinaties 2013 - deel 2.3.2.2