Handalcohol moet het EN 1500 label dragen. Dit is de Europese norm voor handontsmetting.

Er bestaan op de markt wel producten voor het inwrijven van de handen waarvan het actieve bestanddeel geen alcohol is, maar die toch een EN 1500 label dragen. Hierover is nog te weinig bekend (gebruik, tolerantie,…) om een wetenschappelijk gefundeerd oordeel te geven.

Tijdens het laatste trimester van 2008, stelde de HGR een positieve lijst van de in België beschikbare handalcohol op. De verschillende fabrikanten of verdelers met wie contact werd genomen, werden verzocht de precieze kenmerken van hun producten mee te delen o.a. de bijzondere vereisten vermeld in de normen EN 12971 (preoperatieve handontsmetting) en EN 1500 (handontsmetting). Deze gegevens werden verzameld in bijlage 5 van aanbevelingen inzake handhygiëne tijdens de zorgverlening (HGR 8349) en moeten als louter informatief en niet volledig worden beschouwd.  

VWVJ september 2010